Kontakt

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m. st. Warszawy
02-366 Warszawa, ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 11

NIP 525-21-65-938
REGON 014974814

Sekretariat:
tel: (+48) 22 326 15 00, fax: 22 326 15 10
email: sekretariat@pinb.waw.pl wyślij
ePUAP: strona ePUAP, skrzynka pinb-warszawa. Skorzystaj z pomocy.

Kancelaria:
tel: (+48) 22 326 15 15, fax: 22 326 15 41