Kontakt

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m. st. Warszawy

02-366 Warszawa, ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 11
tel. (+48 22) 326-15-15, fax: 326-15-41
NIP 525-21-65-938 REGON 014974814